Acasă


Bine ați venit pe platforma web a proiectului Priorități în digitizarea cărților, a documentelor, a fotografiilor și a abordărilor moderne de promovare a materialelor digitalizate /Digiprior. Unele  pagin de pe această platformă sunt în construcție.

Cantitatea imensă de patrimoniu scris necesită priorități pentru digitizare. Unele artefacte au nevoie de digitizare datorită proceselor de distrugere, altele datorită rarității iar altele datorită cererii ridicate de citire etc. Contrângerile de timp și bugetele limitate fac situația digitizării interesantă, deoarece managerii, bibliotecarii și arhiviștii trebuie să decidă care sunt prioritățile. Există, de asemenea, o altă problemă, uneori digitizarea este aplicată elementelor care nu sunt așa de importante sau care pot aștepta o conversie ulterioară. Într-o organizație de rang mediu și mic, în multe situații, nu există suficientă capacitate instituțională pentru astfel de decizii. Proiectul abordează lipsa materialelor de instruire C-VET, modul de a acorda prioritate patrimoniului scris de tip artefact pentru digitizarea sa și modul de partajare a conținutului digitizat atractiv în rețea.

Scopul principal al proiectului este de a crește capacitatea (cunoștințele, abilitățile și competențele) bibliotecarilor, arhiviștilor, colecționariilor și managerilor de biblioteci în sfera de prioritizare a elementelor pentru digitizare și prezentare atractivă/motivantă a artefactelor digitale, prin crearea de materiale de formare adecvate și instrumente de instruire pentru grupurile țintă, precum și pentru viitori formatori, pentru a asigura durabilitatea și reproducerea rezultatelor. Proiectul va dezvolta produse și cooperare între  parteneri din domeniul educației și formării profesionale continuă C-VET (calificare suplimentară, în afara curriculei școlare). Unul dintre obiectivele principale ale proiectului actual este cel de  sistematizare, integrare și răspândire a practicilor moderne, nu numai între bibliotecile mici, ci și în rândul instituțiilor VET ca mijloc de actualizarer a metodelor și a resurselor de lucru pentru educatori și cursanți.

Prin dezvoltarea Protocol de selectare a materialelor pentru digitizare, Indicatoare Calculator/formula, Cadrul de competență, Unități de formare, Filme scurte de antrenament, Ghiduri video – abordări pentru o reprezentare digitală atractivă a conținutului digital și creșterea motivării tinerilor cursanți și activități de formare legate de subiectele de prioritizare pentru digitizare și promovarea materialelor digitizate, proiectul îmbunătățește abilitățile și cunoștințele grupului țintă.

Proiectul este susținut de programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, ea reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute de aceasta.

Copyright ©DigiPrior. Toate drepturile rezervate

Declarație de protecție a datelor și declinare a răspunderii