Home


Welkom op het online platform van het project Prioriteiten in de digitalisering van boeken, documenten en foto’s, en moderne benaderingen van het promoten van gedigitaliseerde materialen /DigiPrior/. Aan sommige pagina’s op deze platform wordt nog gewerkt.

De enorme hoeveelheid aan geschreven erfgoed heeft belang bij het stellen van prioriteiten aan digitalisering. Sommige objecten (documenten) moeten worden gedigitaliseerd omdat ze onderhevig zijn aan degradering, andere omdat ze zeldzaam zijn, en weer anderen omdat ze vaak worden geraadpleegd, et cetera. De beperkingen in tijd en budget zorgen ervoor dat managers, bibliothecarissen en archivarissen keuzes moeten maken wat hun prioriteit heeft. Dat levert weer een ander probleem op, namelijk dat soms objecten worden gedigitaliseerd die helemaal niet zo belangrijk zijn, of die minder haast hebben om te worden gedigitaliseerd. In kleinere organisaties is er vaak niet genoeg capaciteit (mensen/middelen) om zulke beslissingen te nemen. Dit project richt zich op het gebrek aan C-VET trainingsmaterialen met betrekking tot het prioriteren van geschreven erfgoed voor digitalisering en hoe deze gedigitaliseerde objecten op een aantrekkelijke wijze kunnen worden gedeeld via internet.

Het hoofddoel van het project is het vergroten van de bekwaamheid (kennis, vaardigheden en overige competenties) van bibliothecarissen, archivarissen en collectiebeheerders op het gebied van het prioriteren van objecten om te digitaliseren en het op een aantrekkelijke en motiverende presenteren van deze gedigitaliseerde stukken door middel van het ontwikkelen van geschikte trainingsmaterialen en –hulpmiddelen voor de doelgroepen en het opleiden van toekomstige trainers om de duurzaamheid en reproduceerbaarheid van de resultaten te verzekeren. ‘VET’ (Vocational Education and Training): het project zal producten ontwikkelen en samenwerken met partners in het veld van voortgezet beroepsonderwijs en –training (aanvullende kwalificatie, buitenschoolse opleiding). Een van de hoofddoelen van dit project is om de moderne toepassingen te systematiseren, integreren en verder te verspreiden, niet alleen voor kleinere bibliotheken, maar ook tussen instellingen voor beroepsonderwijs als een manier om de werkmethoden en middelen voor docenten en studenten te moderniseren.

Via de ontwikkeling van een Protocol/Methodologie voor het selecteren van objecten (het stellen van prioriteiten) voor digitalisering, Indicatoren calculator, Competentieraamwerk, Trainingsmodules, Korte trainingsvideo’s, Videogids – Benaderingen voor een aantrekkelijke weergave van de gedigitaliseerde objecten en het verhogen van de motivatie van jonge studenten en opleidingsactiviteiten met Door de ontwikkeling van een protocol voor het selecteren van objecten voor digitalisering, een calculator voor indicatoren, het competentieraamwerk, het Learning Management System (LMS) met trainingsmodules, korte trainingsvideo’s, video-gidsen voor de aantrekkelijke weergave van digitale inhoud en het verhogen van de motivatie van jonge leerlingen, opleidingsactiviteiten gerelateerd aan de onderwerpen van prioritering voor digitalisering en de promotie van de gedigitaliseerde materialen, verbetert het project de kennis en vaardigheden van de doelgroep.

Het project wordt gesteund door het Erasmus+programma van de Europese Unie. De steun van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in, die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie in deze publicatie.

Copyright © DigiPrior. Alle rechten voorbehouden

Gegevensbeschermingsverklaring en disclaimer