Gegevensbeschermingsverklaring en disclaimer


1. Inhoud

De auteur/projectpartners nemen geen verantwoordelijkheid voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De auteur is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook opgelopen of geleden als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de op deze website gepresenteerde informatie of het gebruik van gebrekkige of onvolledige informatie.

2. Referenties en links

In het geval van directe en indirecte verwijzingen naar internetpagina’s van derden of andere documenten op het Internet (hyperlinks) zijn de auteur/projectpartners niet verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud en eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik ervan. Voor hyperlinks die naar andere websites leiden, wordt gebruikers geadviseerd om het privacybeleid te lezen van elke website die ze bezoeken.

3. Gegevensbescherming en privacy

Op sommige pagina’s (Trainingsmodules) moet u uw persoonlijke gegevens invoeren om alle functionaliteiten van het webplatform te kunnen gebruiken.

3.1. Gegevensbeheerder is Student Computer Art Society /SCAS/, 10, Narodno sabranie sq., Sofia, Bulgarije, telefoon: +359 2 9870293, +359 88 8709488, e-mail: [email protected];

3.2. We zullen de gegevens vertrouwelijk verwerken en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd – om het gebruik van trainingsmodules op het webplatform te beheren en te onderhouden.

3.3. We kunnen de gegevens bekendmaken aan officiële autoriteiten, de Europese Commissie, haar agenten en/of onderaannemers, DigiPrior-projectpartners.

3.4. We bewaren de gegevens tot 5 jaar na actief gebruik.

3.5. U heeft het recht om de beheerder te verzoeken om inzage in, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen en uw toestemming in te trekken, in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad.

3.6. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende instantie – de Commissie voor Persoonsgegevens (Bulgarije) – als u van mening bent dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens.

3.7. De openbaarmaking van uw gegevens aan ons is vrijwillig. U kunt het webplatform gebruiken door geanonimiseerde gegevens te verstrekken of aliassen te gebruiken. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat er beveiligingslekken kunnen optreden in communicatie (inclusief e-mailcommunicatie), als de verbinding niet is gecodeerd. E-mail die naar een ontvanger wordt verzonden, kan worden onderschept en gelezen door ervaren internetgebruikers. Bij problemen of vragen kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens of via de pagina “Contactpersonen”.

Het project wordt gesteund door het Erasmus+programma van de Europese Unie. De steun van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in, die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie in deze publicatie.

Copyright © DigiPrior. Alle rechten voorbehouden

Gegevensbeschermingsverklaring en disclaimer