Декларация за защита на данните и отказ от отговорност


Тази платформа е част от проект DigiPrior на Erasmus+. Преди да използвате уеб платформата (уеб страниците), моля, прочетете информацията по-долу:

1.  Съдържание

Авторите/партньорите по проекта не поемат отговорност за актуалността, точността или пълнотата на предоставената информация. Авторите при никакви обстоятелства не носи отговорност за щети от какъвто и да е вид, възникнали или понесени в резултат на използването или неизползването на информацията, представена на този уебсайт, или използването на дефектна или непълна информация. 

2.  Препратки и връзки

В случаите на преки и косвени препратки към интернет страници на трети страни или други документи в интернет (хипервръзки) авторите/партньорите на проекта не носят отговорност за използването на съдържанието и каквито и да е последствия, произтичащи от използването му. За връзки, водещи към други уебсайтове, потребителите се съветват да прочетат Политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещават. 

3.  Защита на данните и поверителност

На някои страници (Обучителни модули) е необходимо да въведете личните си данни, за да използвате всички функционалности на уеб платформата.

3.1 Администратор на данни е Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ), пл. Народно събрание 10, София, България; тел: +359 2 9870293, +359 88 8709488; e-mail: [email protected] ;

3.2. Ние ще обработваме данните поверително и ще ги използваме само за целта, за която са били поискани – за да администрираме и поддържаме използването на обучителни модули, предоставени на уеб платформата.

3.3. Можем да разкрием данните на официалните органи, Европейската комисия, нейните агенти и/или подизпълнители, партньорите по проект DigiPrior.

3.4. Ще съхраняваме данните 5 години след активна употреба. 

3.5. Имате право да поискате от администратора достъп, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да възразите срещу обработването, да поискате възможност за прехвърляне на Вашите данни и да оттеглите съгласието си, в случаите и при условията, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Европейския съвет.

3.6. Имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (България), ако смятате, че с вашите данни е злоупотребено.

3.7. Разкриването на Вашите данни пред нас е доброволно. Можете да използвате уеб платформата, предоставяйки анонимни данни или използвайки псевдоними. Потребителите трябва да знаят, че могат да възникнат пропуски в сигурността в комуникациите (включително комуникация по имейл), ако връзката не е криптирана. Електронна поща, изпратена до получател, може да бъде прихваната и прочетена от опитни интернет потребители. При възникнали проблеми или въпроси можете да се свържете с нас на посочените по-горе контакти или чрез страницата „Контакти”.