Het project


Welkom op het online platform van het project Prioriteiten in de digitalisering van boeken, documenten en foto’s, en moderne benaderingen van het promoten van gedigitaliseerde materialen /DigiPrior/.

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in het openbare leven en creëert een nieuwe dimensie aan menselijke activiteiten en producten. De transformatie van onder andere boekencollecties naar digitale bronnen wordt een belangrijke verantwoordelijkheid van alle organisaties met betrekking tot documentcirculatie op het gebied van cultuur en geschiedenis. Er zijn echter twee belangrijke problemen met betrekking tot digitalisering –  hoe prioriteit kan worden gegeven aan objecten voor digitalisering, en hoe de gedigitaliseerde inhoud op een aantrekkelijke manier kan worden gebruikt en gepromoot.

De enorme hoeveelheid aan geschreven erfgoed heeft belang bij het stellen van prioriteiten aan digitalisering. Sommige objecten (documenten) moeten worden gedigitaliseerd omdat ze onderhevig zijn aan degradering, andere omdat ze zeldzaam zijn, en weer anderen omdat ze vaak worden geraadpleegd, et cetera. De beperkingen in tijd en budget zorgen ervoor dat managers, bibliothecarissen en archivarissen keuzes moeten maken wat hun prioriteit heeft. Dat levert weer een ander probleem op, namelijk dat soms objecten worden gedigitaliseerd die helemaal niet zo belangrijk zijn, of die minder haast hebben om te worden gedigitaliseerd. In kleinere organisaties is er vaak niet genoeg capaciteit (mensen/middelen) om zulke beslissingen te nemen. Dit project richt zich op het gebrek aan C-VET trainingsmaterialen met betrekking tot het prioriteren van geschreven erfgoed voor digitalisering en hoe deze gedigitaliseerde objecten op een aantrekkelijke wijze kunnen worden gedeeld via internet.

Het projectteam van DigiPrior gedurende TPM 1

Doelen en resultaten van DigiPrior

Het hoofddoel van het project is het vergroten van de bekwaamheid (kennis, vaardigheden en overige competenties) van bibliothecarissen, archivarissen en collectiebeheerders op het gebied van het prioriteren van objecten om te digitaliseren en het op een aantrekkelijke en motiverende presenteren van deze gedigitaliseerde stukken door middel van het ontwikkelen van geschikte trainingsmaterialen en –hulpmiddelen voor de doelgroepen en het opleiden van toekomstige trainers om de duurzaamheid en reproduceerbaarheid van de resultaten te verzekeren. ‘VET’ (Vocational Education and Training): het project zal producten ontwikkelen en samenwerken met partners in het veld van voortgezet beroepsonderwijs en –training (aanvullende kwalificatie, buitenschoolse opleiding). Een van de hoofddoelen van dit project is om de moderne toepassingen te systematiseren, integreren en verder te verspreiden, niet alleen voor kleinere bibliotheken, maar ook tussen instellingen voor beroepsonderwijs als een manier om de werkmethoden en middelen voor docenten en studenten te moderniseren.

De belangrijkste doelgroepen van het project zijn: beheerders van kleine en middelgrote bibliotheken, archivarissen, beheerders/eigenaren van boeken, documenten en fotocollecties.

Als aanvullende doelgroep (begunstigden): studenten in bibliotheekstudies en trainees/stagiaires in bibliotheken/archieven.

Belangrijkste projectresultaten:

De projectresultaten zijn combinaties van trainingsinstrumenten, trainingsactiviteiten en activiteiten om kennis te delen.

Partners


Project Coördinator

Petko R. Slaveykov Regional Library, Veliko Tarnovo – Bulgarije


Student Computer Art Society – Bulgarije


Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov – Roemenië


Stichting De Domijnen – Nederland


Direcao Geral do Patrimonio Cultural – Portugal

Het project wordt gesteund door het Erasmus+programma van de Europese Unie. De steun van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in, die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie in deze publicatie.

Copyright © DigiPrior. Alle rechten voorbehouden

Gegevensbeschermingsverklaring en disclaimer