Обучителни модули


Добре дошли на страницата с обучителните модули от портал DigiPrior. Трябва да влезете в профила си или да се регистрирате, за да имате достъп до тях.

Системата за управление на обучението (LMS) се състои от модули за обучение и кратки видеоклипове за обучение, примери за практически занятия, тестове за самооценка и други интерактивни ресурси. Всеки от обучителните модули е проектиран в съответствие със специфични Резултати от обучението в Рамката на компетенциите, а методологията за оценка се основава на подхода ECVET (Европейска кредитна система за професионално образование и обучение). LMS може да се използва предимно за самообучение, но може да се използва и за асистирано обучение.

Декларация за защита на данните

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация/материали не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всякаква употреба, както и за информацията, съдържаща се в нея.