Ресурси


Добре дошли в страницата с ресурси на уеб платформата DigiPrior, тук можете да намерите някои от ресурсите на DigiPrior на български и всички партньорски езици.

1. Протокол/Методика за избор на материалите за дигитализация

Protocol/Methodology – English version
Protocol/Methodology – Bulgarian version
Protocol/Methodology – Dutch version
Protocol/Methodology – Romanian version
Protocol/Methodology – Portuguese version

2. Калкулатор на индикаторите (Инструмент за определяне на приоритетите)

За да подпомогне процеса на определяне на приоритетите за цифровизацията, екипът на DigiPrior предложи формула в протокола/методологията. Тази формула може лесно да се приложи чрез калкулатора на индикаторите.

Щракнете върху бутона по-долу и изтеглете файла, за да започнете да използвате

3. Рамка с компетентности на DigiPrior

4. Видео: Подходи за атрактивно дигитално представяне на цифровизираното съдържание

Субтитри: Субтитрите на филма са налични. Кликнете върху иконата CC, за да ги активирате и след това изберете езика от иконата за настройки. Изгледът на субтитрите (цвят, фон) може да се регулира и от Настройки, след това от Субтитри и след това в горния ъгъл от Опции.

5. Ръководство: Подходи за атрактивно дигитално представяне на дигиталното съдържание и повишаване на мотивацията на младите хора

Guide – English version
Guide – Bulgarian version
Guide – Dutch version
Guide – Romanian version
Guide – Portuguese version

6. Ръководство за потребители и учители: за обучителните модули на DigiPrior

7. Пет кратки образователни филма

1. Как да установим индикатори за приоритизиране на цифровизацията
2. Приоритетизиране в дигитализацията. Калкулатор
3. Качеството на цифровизацията и проблеми с авторските права
4. Как да поддържаме дигитализираните данни

5. Как да представим дигитализираните данни и да насърчим използването им

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация/материали не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всякаква употреба, както и за информацията, съдържаща се в нея.