Съвети при промотиране


Подходи за атрактивно дигитално представяне на дигитализираното съдържание

Субтитри: Субтитрите на филма са налични. Кликнете върху иконата CC, за да ги активирате и след това изберете езика от иконата за настройки. Изгледът на субтитрите (цвят, фон) може да се регулира и от Настройки, след това от Субтитри и след това в горния ъгъл от Опции.

Ръководство: Подходи за атрактивно дигитално представяне на дигиталното съдържание и повишаване на мотивацията на младите хора

Guide – English version
Guide – Bulgarian version
Guide – Dutch version
Guide – Romanian version
Guide – Portuguese version

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация/материали не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всякаква употреба, както и за информацията, съдържаща се в нея.